Skip to content
Forskningsparken---LOGO.JPG – Vitas Analytical Services

Hele verden satser på norsk blodprøve fra Vitas

En omfattende forskningsstudie skal finne ut hvor mange i Norge som faktisk har antistoffer mot koronaviruset. – At myndighetene velger oss for denne screeningen er en veldig god attest, sier administrerende direktør Thomas Gundersen i Vitas Analytical Services

– I dag har vi kun oversikt over dem som har testet seg for Covid-19, personer som har testet seg på grunn av symptomer. Fordi mange kan ha hatt sykdommen uten være klar over det, ønsker vi nå å finne ut hvor mange i Norge som faktisk har hatt sykdommen. For å få det til, skal vi teste 30 000 tilfeldig utvalgte personer, sier Torkjel Sandanger, professor ved UiT Norges arktiske universitet.

Det vil gi kunnskap om hvordan viruset har smittet. Det vil gi ny kunnskap om flokkimmunitet. Det vil også gi ny kunnskap som kan brukes om en ny pandemi kommer, skriver UiT på sine nettsider.

Vitas leverer testene som brukes i screeningen. – At myndighetene velger oss for denne screeningen er en veldig god attest, sier Thomas Gundersen til Finansavisen.