Skip to content
Skattefunn---LOGO.jpg – Vitas Analytical Services

VITAS AS -Utvikling av test for antistoff mot SARS-CoV-2

Det norske firmaet Vitas AS bidrar gjennom sitt innovasjonsarbeid til håndteringen av den pågående pandemien, og er med støtte fra SkatteFUNN godt i gang med utviklingen av en analysemetode for testing av antistoff mot det nye viruset SARS-CoV-2. Resultatet av prosjektet vil gjøre det mulig å teste et stort antall mennesker på kort tid.

Firmaet jobber vanligvis med kjemiske analyser og har spesialkompetanse i måling av biomarkører i blod, plasma og serum. De utfører ca. 200 000 slike målinger per år, men har ikke tidligere jobbet med antistoffer i forbindelse med virusinfeksjoner. Vitas ønsker å bruke spisskompetansen de sitter på til å utvikle en test for antistoffer som er billig, enkel og som kan tas av den enkelte bruker uten helsefaglig utdannelse. Prøven skal kunne tas hjemme og sendes via vanlig post fordi prøvemetoden DBS (Dried Blood Spots) som skal anvendes, er definert som ikke smitteførende.